โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย โคตรพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายล้อม คนขยัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายลอง คนกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมขน
ชื่อ-นามสกุล : พระธนะศักดิ์ สีลเดโช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์