โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจินตนา น้อยทรง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0918295828
อีเมล์ : ่jintana0708@gmail.com