โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
คณะผู้บริหาร

สิบเอกจิตติ ช่างแกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

บุญเลิศ คำแสนโคตร
ครู คศ.3
อีเมล์ : boonlerd2537@gmail.com

สำเนียง สืบสา
ครู คศ.2
อีเมล์ : kroosono@gmail.com

ณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะ
ครู คศ.2
อีเมล์ : nnbandon@gmail.com

นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899918034