โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบุญลิศ คำแสนโคตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0610823477
อีเมล์ : Boonlerd2537@gmail.com

นางสาวนวลจันทร์ บุญทศ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0930980772
อีเมล์ : 01052523kob@gmail.com

นางสาวจิรพรรณทิพย์ โทนุวงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0956575400
อีเมล์ : Jirapuntip2522@gmail.com

นายวีรศักดิ์ พันที
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0908434750
อีเมล์ : naweesa .1751@gmail.com