โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
“ โลกุตระ  อยู่เหนืออักษรย่อของโรงเรียน มีประกาย  13  แฉก”


 
อักษรย่อประจำโรงเรียน     ช.ว.
 
สีประจำโรงเรียน                “ เหลือง  -  ฟ้า ”
                                       สีเหลือง   หมายถึง  ความมั่งคั่ง  อบอุ่น เป็นมิตร  สร้างสรรค์
                                       สีฟ้า        หมายถึง   ความสันติ  น่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความสุขสงบ
 
คำขวัญประจำโรงเรียน       ความรู้นำพา กีฬาเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ค้ำจุนสังคม
 
อัตลักษณ์โรงเรียน             ยิ้มง่าย ไหว้งาม เป็นผู้นำตามแบบอย่างวิถีไทยพุทธ
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน          ต้นราชพฤกษ์
 
รหัสโรงเรียน                     10720204