โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 20 ก.พ. 66 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภนักเรียน ที่จะมาปฏิบัติหนา้ที่ในปีการศึกษา 2566 และนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคือ นางสาวปรียาภรณ์ ผ่องแผ้ว 
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,11:00   อ่าน 30 ครั้ง