โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ภาพกิจกรรม
นิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
วันที่ 6-14 ก.พ. 66 นำโดย สิบเอกจิตติ ช่างแกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อให้คำแนะนำ แก่ครูผู้สอนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการ ในด้านต่างๆของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,15:16   อ่าน 32 ครั้ง