โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 7-8 ก.พ. 66 สิบเอกจิตติ ช่างแกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้นำลูกเสือ
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ณ ค่าย ตชด.234 จังหวัดมุกดาหาร

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,09:34   อ่าน 35 ครั้ง