โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ภาพกิจกรรม
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จีรุฏฐ์  พิมพา  สวญ.สภ.บ้านค้อ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้พบปะ
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ
1 โรงเรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ ให้นักเรียนสามรถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และนำ
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,10:30   อ่าน 27 ครั้ง