โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันเปิดปิดภาคเรียน
แนวการเปิด - ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563
1. เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
2. ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม 1 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63
2. ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 1 ธ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64
3. ไม่มีปิดภาคเรียนเทอมต้น ส่วนเทอมปลายปิด 15 วัน คือ 1 - 15 พ.ค. 64 (ปิดเฉพาะนักเรียน  ส่วนครูมาเคลียร์คะแนน รายงาน เอกสารต่างๆ)
4. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 พ.ค. 64

ปล.  กำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,13:37   อ่าน 520 ครั้ง